Esti pregatit de partie? Ti-ai impachetat hainele groase, iar claparii, casca si sania sunt la loc de cinste?

Inainte de a porni spre statiune, asigura-te cu Aegon Sport!

Fie ca pleci in vacanta in Romania, sau in strainatate, esti asigurat.


Aegon Sport, colectia de iarna

asigurare de viata pe o luna, disponibila in 2 variante

Ai un junior? Asigura-l si pe el aici, inainte de plecare!

Ai ales varianta FIT.
In continuare, te rugam sa alegi optiunea care ti se potriveste cel mai bine.

Cu 20.0 lei
esti asigurat pentru: suma asigurata:
Deces din accident sau boala 1000.0 lei
Spitalizare din accident 25.0 lei /zi
Interventii chirurgicale din accident pana la 5000.0 lei
Alege >>
Cu 60.0 lei
esti asigurat pentru: suma asigurata:
Deces din accident sau boala 1000.0 lei
Spitalizare din accident 75.0 lei /zi
Interventii chirurgicale din accident pana la 15000.0 lei
Alege >>
Cu 100.0 lei
esti asigurat pentru: suma asigurata:
Deces din accident sau boala 1000.0 lei
Spitalizare din accident 125.0 lei /zi
Interventii chirurgicale din accident pana la 25000.0 lei
Alege >>

Ai ales varianta ACTIVE.
In continuare, te rugam sa alegi optiunea care ti se potriveste cel mai bine.

Cu 60.0 lei
esti asigurat pentru: suma asigurata:
Deces din accident sau boala 1000.0 lei
Spitalizare din accident 25.0 lei /zi
Interventii chirurgicale din accident pana la 5000.0 lei
Alege >>
Cu 180.0 lei
esti asigurat pentru: suma asigurata:
Deces din accident sau boala 1000.0 lei
Spitalizare din accident 75.0 lei /zi
Interventii chirurgicale din accident pana la 15000.0 lei
Alege >>
Cu 300.0 lei
esti asigurat pentru: suma asigurata:
Deces din accident sau boala 1000.0 lei
Spitalizare din accident 125.0 lei /zi
Interventii chirurgicale din accident pana la 25000.0 lei
Alege >>

Termeni si conditii Descarca

ASIGURAREA TEMPORARA DE VIAŢA AEGON SPORT
CONDITII GENERALE
Articolul 1. Definitii
Articolul 2. Contractul de asigurare
Articolul 3. Inceputul si incetarea asigurarii
Articolul 4. Suma asigurata
Articolul 5. Prima de asigurare
Articolul 6. Obligaţiile Asiguratului
Articolul 7. Obligatiile Asiguratorului
Articolul 8. Riscurile asigurate
Articolul 9. Excluderi
Articolul 10. Sporturi incluse
Articolul 11. Stabilirea indemnizaţiei de asigurare
Articolul 12. Plata indemnizaţiei de asigurare
Articolul 13. Dispoziţii finale

ARTICOLUL 1. DEFINIŢII
”Accident”: eveniment imprevizibil, survenit independent de voinţa Asiguratului, care cauzeaza vatamari corporale, datorate acţiunii subite si violente asupra organismului a unor factori externi fizici (mecanici, termici, electrici, etc.) sau chimici, cu excepţia infecţiilor (virale, bacteriene, fungice, etc.) şi substanţelor terapeutice care acţioneaza asupra sistemului imunitar.
”Asigurat”: persoana a carei viaţa sau sanatate este asigurata prin contractul de asigurare.
„Asigurator”: Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul ul. Woloska 5, 02-675 Warszawa, numar de ordine in Registrul Asiguratorilor şi Reasiguratorilor şi intermediarilor in asigurari şi/sau reasigurari RX-912, reprezentat pe teritoriul Romaniei de Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, cu sediul pe str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, Romania, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, Operator de date cu caracter personal:22362/2012.
”Beneficiar”: persoana fizica indreptaţita, dupa caz, sa primeasca conform condiţiilor contractuale sau legii, indemnizaţia de asigurare. In cazul decesului Asiguratului, Beneficiari sunt mostenitorii legali ai Asiguratului, iar in cazul interventiei chirurgicale sau spitalizarii Asiguratului, Beneficiar este Asiguratul.
”Contractant”: persoana fizica care incheie contractul de asigurare cu Asiguratorul si care işi asuma responsabilitatea de a plati primele de asigurare la termenele stabilite. Conform prezentelor conditii Contractantul este aceeasi persoana cu Asiguratul.
”Data de intrare in vigoare a contractului de asigurare”: data inscrisa in contractul de asigurare la care incepe raspunderea Asiguratorului.
”Data de maturitate a contractului de asigurare”: data inscrisa in contractul de asigurare la care inceteaza raspunderea Asiguratorului.
”Eveniment asigurat” : eveniment care sta la baza producerii riscului asigurat in urma caruia Asiguratorul acorda despagubiri in baza conditiilor de asigurare.
”Indemnizaţie de asigurare”: suma platita Beneficiarului/Asiguratului in cazul de producerii riscului asigurat.
”Interventie chirurgicala”: procedura medicala efectuata la recomandarea unui medic specialist exclusiv in scop terapeutic, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
• este practicata in timpul spitalizarii, in sectia de chirurgie a unui spital, in conformitate cu standardele si normele medicale recunoscute, de catre un medic chirurg sau echipa operatorie de specialitate, in prezenta unui medic ATI;
• presupune efectuarea unei anestezii locale sau generale si a unei incizii.
”Medic chirurg”: medicul cu pregatire de specialitate care detine drept de practica intr-o specialitate chirurgicala.
”Medic ATI”: medicul cu pregatire de specialitate care detine drept de practica in specialitatea anestezie si terapie intensiva.
”Moneda contractului de asigurare”: moneda in care sunt exprimate primele de asigurare şi sumele asigurate. Moneda contractul de asigurare este lei.
”Moştenitori”: persoanele desemnate conform legislatiei romane in vigoare privitoare la succesiune.
”Necesitate medicala”: un serviciu medical furnizat de o institutie sanitara publica sau privata este considerat necesar daca Asiguratorul, prin asistenţa şi expertiza acordate de medicul specialist colaborator, stabileste ca este util pentru diagnosticul sau tratamentul vatamarii corporale ca urmare a unui accident.
”Perioada de valabilitate a contractului de asigurare” : perioada cuprinsa intre data de intrare in vigoare a contractului de asigurare şi data la care inceteaza raspunderea Asiguratorului.
”Spital”: este o institutie sanitara publica sau privata, autorizata şi acreditata conform reglementarilor legale in vigoare, care indeplineşte urmatoarele conditii:
• acorda servicii de diagnostic si tratament in regim permanent pacientilor internati, cu consemnarea zilnica a starii clinice si a procedurilor de diagnostic si tratament aplicate, conform procedurilor legale in vigoare;
• dispune de facilitati si echipamente medicale de specialitate;
• dispune de personal medical si auxiliar calificat in acordarea de asistenta medicala de specialitate, acreditat conform reglementarilor legale in vigoare;
• dispune de serviciu de garda cu participarea continua a medicilor si a personalului auxiliar.
”Spitalizare”: perioada de internare in spital de minimum 24 de ore, recomandata de un medic specialist in scopul tratarii urmarilor unui accident, cu urmatoarele exceptii:
a. spitalizarea ca urmare a unor conditii medicale preexistente datei de intrare in vigoare a prezentei asigurari;
b. spitalizarea in scop de convalescenta, reabilitare, odihna, cura de dezalcoolizare sau dezintoxicare, geriatrie sau in regim ambulatoriu (la domiciliu);
c. spitalizarea dupa data de externare recomandata de medicul specialist.
”Suma asigurata”: suma inscrisa in contractul de asigurare pentru riscul asigurat care sta la baza stabilirii indemnizaţiei de asigurare.
”Vatamare corporala”: vatamare fizica a corpului Asiguratului, care poate fi stabilita din punct de vedere medical, cauzata de un accident produs pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare.
ARTICOLUL 2. CONTRACTUL DE ASIGURARE
1. Contractul de asigurare se incheie pentru o suma asigurata in lei şi pe o durata de o luna.
2. Poate fi asigurata o persoana a care are varsta de minim 18 ani, la inceputul perioadei asigurate şi 65 ani la sfirsitul contractului de asigurare.
3. Nu se asigura persoane care la data semnarii cererii de asigurare: au o invaliditate permanenta din accident mai mare de 50% sau invaliditate permanenta totala din accident sau boala.
ARTICOLUL 3. INCEPUTUL ŞI INCETAREA ASIGURARII
1. Raspunderea Asiguratorului in baza contractului de asigurare incepe la ora 0:00 a zilei urmatoare emiterii contractului de asigurare sau la data solicitata de catre Contractant, cu condiţia achitarii primei de asigurare.
2. Raspunderea Asiguratorului in baza contractului de asigurare inceteaza intr-una din urmatoarele situaţii:
a. la ora 0:00 a zilei specificate in contractul de asigurare ca data de maturitate;
b. la producerea decesului Asiguratului;
c. la iniţiativa Contractantului;
d. la iniţiativa Asiguratorului, conform condiţiilor contractuale.
3. Decizia de denuntare unilaterala a contractului se comunica in scris. Contractul va inceta de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati, la ora 0:00 a zilei urmatoare inregistrarii solicitarii Contractantului la sediul Asiguratorului, respectiv a confirmarii de primire a inştiinţarii din partea Asiguratorului.
ARTICOLUL 4. SUMA ASIGURATA
Suma asigurata pentru toate riscurile asigurate este menţionata in contractul de asigurare.
ARTICOLUL 5. PRIMA DE ASIGURARE
1. Contractantul are obligatia sa achite prima de asigurare in lei la data achizitionarii produsului de pe www.aegonmarket.ro. Achitarea acesteia condiţioneaza indeplinirea obligaţiilor Asiguratorului, conform contractului de asigurare.
2. Plata se poate face prin mijloacele online puse la dispozitie pe www.aegonmarket.ro.
ARTICOLUL 6. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
1. Asiguratul este obligat, in cazul in care se produce evenimentul asigurat, sa solicite si sa urmeze neintarziat un tratament medical si sa urmeze indicatiile medicului pentru a-si grabi insanatosirea. Asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei in cazul in care Asiguratul nu respecta indicatiile medicale.
2. Asiguratul este obligat, la cererea Asiguratorului, sa se supuna unei noi examinari medicale efectuata de un medic agreat de Asigurator, in scopul verificarii diagnosticului si stabilirii indemnizatiei de asigurare care va fi platita. Costurile acestei examinari vor fi suportate de Asigurator.
ARTICOLUL 7. OBLIGATIILE ASIGURATORULUI
Asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia de asigurare, conform conditiilor de asigurare, pentru riscurile asigurate pentru care a optat Contractantul.
ARTICOLUL 8. RISCURI ASIGURATE
1. In baza optiunii contractului de asigurare se pot asigura urmatoarele riscuri:
a. decesul din accident sau boala;
b. interventia chirurgicala din accident cu sporturi incluse;
c. spitalizarea din accident cu sporturi incluse.
2. Riscurile sunt acoperite atat pe teritoriul Romaniei, cat şi in afara acestuia.
ARTICOLUL 9. EXCLUDERI
1. Asiguratorul nu datoreaza indemnizatie de asigurare pentru riscurile asigurate cauzate de:
a. razboi civil, operaţiuni de razboi, invazie, ocupaţie militara, ostilitaţi, rebeliune, tulburari civile, insurecţii, dictatura militara sau lovituri de stat, revolte, greve, acte de terorism sau de sabotaj, participarea activa la acte de vandalism, participare la forţe armate sau de menţinere a pacii;
b. contaminare radioactiva sau chimica datorata utilizarii unei arme sau dispozitiv pe baza de energie sau radiatie termonucleara;
c. participarea Asiguratului, cu vinovatie, in orice forma sau modalitate, la savarsirea unei fapte ce constituie infractiune, potrivit legii de la data savarsirii faptei;
d. accidente aeriene, cu excepţia accidentelor survenite atunci cand Asiguratul calatoreşte ca pasager intr-un avion al unei companii de transport aerian autorizate sa efectueze transportul de persoane;
e. accidente provocate intenţionat sau tentativa de sinucidere, automutilare sau autovatamare a Asiguratului, indiferent de starea sa mintala;
f. infectii cauzate de vatamari corporale accidentale netratate ale Asiguratului, ca de exemplu vatamarile pielii sau ale mucoaselor prin care au patruns in corp agenti patogeni, cu exceptia rabiei sau tetanosului;
g. otraviri sau intoxicatii ale Asiguratului, cauzate de ingerarea de substante lichide, solide sau gazoase cu exceptia cazului in care acestea au fost generate de un accident acoperit;
h. boli mentale, tulburari psihice sau de natura nervoasa ale Asiguratului;
i. consecinţele folosirii de catre Asigurat a drogurilor, stupefiantelor şi narcoticelor fara prescripţie medicala;
j. consecintele consumului de alcool de catre Asigurat;
k. pandemie sau epidemie confirmata de autoritaţile competente;
l. practicarea urmatoarelor activitati sportive ca hobby (la nivel de amator, in scopul petrecerii timpului liber): acrobatii aeriene, deltaplanorism, parasutism, bungee jumping, parapantism, parkour, rugby, ciclism, echitatie, box, lupte libere, vinatoare sportiva, sporturi auto, motociclism, alpinism, speologie, curse de viteza cu barci cu motor, yachting;
m. practicarea oricaror activitati sportive in mod profesionist (ca membru certificat/legitimat al unui club sportiv, organizatii sau asociatii sportive cu participare la competitii si, eventual, cu obtinerea de venituri din aceste activitati).
2. Asiguratorul nu datoreaza indemnizatia de asigurare daca interventia chirurgicala din accident sau spitalizarea din accident se produce ca urmare a:
a. chirurgiei plastice sau reparatorii, interventiilor reconstructive sau cosmetice, cu exceptia interventiilor necesare pentru imbunatatirea functiunii unui segment lezat, efectuate ca urmare a unei necesitati medicale ca rezultat direct al unui accident acoperit prin prezenta asigurare suplimentara;
b. unor tratamente sau proceduri medicale care au scop diagnostic sau explorator (radiografie, analize, radioscopie sau fizioterapie), cu exceptia cazurilor in care rezultatele analizelor si investigatiilor efectuate impun spitalizarea Asiguratului;
c. tratament dentar sau chirurgie dentara, cu exceptia cazurilor in care dantura Asiguratului a fost lezata de o vatamare corporala;
d. vatamarilor sanatatii cauzate de tratamente, proceduri medicale, investigatii sau operatii suferite de Asigurat care nu sunt ca urmare si nu au legatura de cauzalitate directa cu accidentele acoperite prin prezenta asigurare suplimentara;
e. interventiilor chirurgicale care, in opinia medicilor agreati de Asigurator, nu sunt necesare pentru tratarea vatamarilor suferite de Asigurat, chiar daca acestea au fost recomandate sau aprobate de catre un medic specialist;
f. interventiilor care implica exclusiv incizie, drenaj sau punctie la orice nivel, sutura tegumentului, muschilor sau tendoanelor, precum si injectarea de substante terapeutice sau diagnostice;
g. interventiilor chirurgicale ca urmare a unor interventii sau tratamente, anterioare incheierii prezentei asigurari suplimentare, efectuate gresit.
ARTICOLUL 10. SPORTURI INCLUSE
Prezenta asigurare ofera acoperire si pentru evenimente produse ca urmare a practicarii ca hobby (la nivel de amator, in scopul petrecerii timpului liber) a urmatoarelor sporturi de iarna:
a. sporturi cu risc standard pentru varianta de produs Fit: patinaj pe gheata, schi, snowboarding, snowmobile;
b. sporturi cu risc ridicat pentru varianta de produs Activ: bob, hochei pe gheata, sanie, schi extrem, skeleton.
ARTICOLUL 11. STABILIREA INDEMNIZAŢIEI DE ASIGURARE
1. Indemnizatia in caz de deces din accident sau boala
1.1. In caz de deces din boala survenit in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, Asiguratorul va plati Beneficiarului o indemnizatie egala cu suma asigurata pentru deces din accident sau boala.
2. Indemnizatia in caz de interventie chirurgicala din accident
2.1. In caz de interventie chirurgicala suferita de Asigurat ca urmare a unui accident care este produs pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare, Asiguratorul va plati Asiguratului indemnizatia egala cu suma asigurata pentru interventii chirurgicale din accident la care se aplica un procent determinat in functie de Lista interventiilor chirurgicale (un extras al acesteia este disponibil in sectiunea asigurari de viata, pe www.aegon.ro).
2.2. Plata indemnizatiei se va efectua cu conditia ca Asiguratul sa supravietuiasca cel putin 24 de ore dupa finalizarea interventiei chirurgicale. Sunt acoperite numai interventiile chirurgicale suferite ca urmare a unei necesitati medicale.
2.3. In cazul in care Asiguratul sufera doua sau mai multe interventii in cadrul aceleasi sedinte operatorii, atunci indemnizatia platita este egala cu indemnizatia corespunzatoare interventiei chirurgicale care are cel mai mare procentaj, conform listei de interventii chirurgicale.
2.4. Pentru orice interventie chirurgicala care nu este mentionata in lista de interventii chirurgicale, Asiguratorul va plati o indemnizatie calculata prin analogie cu o interventie chirurgicala mentionata in lista, cu exceptia cazului in care acea interventie este exclusa in mod explicit conform prezentelor conditii de asigurare.
2.5. Procentele aplicate sumei asigurate pentru interventii chirurgicale nu pot depasi cumulat 100% din suma asigurata.
2.6. Indemnizatia se va plati doar cu respectarea conditiei ca interventia chirurgicala sa se fi efectuat in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data accidentului.
3. Indemnizatia in caz de spitalizare din accident
3.1. In caz de spitalizare survenita pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a unui accident produs pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare, Asiguratorul va plati Asiguratului indemnizatia egala cu indemnizatia zilnica de spitalizare inmultita cu numarul de zile de spitalizare.
3.2. Numarul maxim de zile de spitalizare este 30 zile calendaristice.
ARTICOLUL 12. PLATA INDEMNIZAŢIEI DE ASIGURARE
1. In vederea plaţii indemnizaţiei de deces, Beneficiarul este obligat sa prezinte Asiguratorului, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la producerea decesului, urmatoarele:
a. documente care sa dovedeasca legitimitatea beneficiarului de a obţine indemnizaţia;
b. certificatul de deces in copie legalizata sau hotarare judecatoreasca de declarare a decesului, dupa caz;
c. copia certificatului medical constatator al decesului vizat de Registrul de Stare Civila;
d. copia actelor legale incheiate de organele competente cu privire la evenimentul in urma caruia a survenit decesul.
2. In vederea plaţii indemnizaţiei de interventii chirurgicale, Asiguratul este obligat sa prezinte Asiguratorului in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data la care a fost finalizata interventia chirurgicala, urmatoarele documente:
a. copia foii de observatie care sa contina informatii referitoare la data şi ora la care incepe si se termina spitalizarea si, de asemenea, informatii cu privire la interventia chirurgicala suferita;
b. copia documentelor medicale care atesta consecintele accidentului care a impus interventia chirurgicala, emise de un medic care profeseaza in spitalul respectiv si in care sa se mentioneze data efectuarii interventiei si istoricul clinic.
3. In vederea plaţii indemnizaţiei de spitalizare, Asiguratul este obligat sa prezinte Asiguratorului in termen de maximum 15 zile calendaristicede la data externarii, urmatoarele documente:
a. copia foii de observatie care sa contina informatii referitoare la data şi ora la care incepe si se termina spitalizarea si, de asemenea, informatii cu privire la conditiile de spitalizare;
b. copia biletului de iesire din spital;
c. copia documentelor medicale care atesta cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat.
4. Asiguratorul işi rezerva dreptul de a refuza plata indemnizaţiei in cazul in care nu au fost puse la dispoziţia sa documentele mai sus menţionate şi de a solicita şi alte documente necesare pentru analizarea cauzelor si imprejurarilor producerii riscului asigurat.
5. Beneficiarul/Asiguratul este obligat sa furnizeze toate informaţiile şi documentele solicitate de Asigurator şi sa permita acestuia sa faca investigaţii cu privire la circumstanţele producerii riscului asigurat.
6. Inscrierea in fals, anularea sau orice modificare intervenita cu privire la valabilitatea juridica sau in continutul documentelor medicale prezentate de catre Beneficiar/Asigurat pot atrage dupa caz exonerarea Asiguratorului privind plata indemnizatiei.
7. Plata indemnizatiei se va face in lei intr-un cont bancar al Beneficiarului/Asiguratului deschis la o banca pe teritoriul Romaniei.
8. Asiguratorul va efectua plata indemnizaţiei in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care documentaţia solicitata este completa.
9. In cazul in care nu a fost stabilit un Beneficiar sau daca Beneficiarul desemnat a decedat sau a fost revocat inaintea sau la data producerii riscului asigurat, plata se face moştenitorilor Asiguratului, in calitate de Beneficiari conform legislaţiei romane in vigoare in ceea ce priveşte succesiunea. Daca Beneficiarul decedeaza dupa data producerii riscului asigurat, drepturile sale sunt transferate asupra mostenitorilor Beneficiarului conform legislaţiei romane in vigoare in ceea ce priveşte succesiunea.
10. In cazul in care riscul asigurat s-a produs in afara teritoriului Romaniei atunci documentele necesare pentru analizarea cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs riscul asigurat vor fi traduse in limba romana, de catre un un traducator autorizat, iar costul traducerii va fi suportat de catre Beneficiar/Asigurat.
ARTICOLUL 13. DISPOZIŢII FINALE
1. Legea aplicabilă prezentului contract de asigurare este legea română. Dispozițiile contractuale se completează cu cele legale în materie, și anume Codul Civil, Codul Fiscal şi Legea 237/2015 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum și legislația elaborată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Dacă pe parcursul derulării contractului de asigurare, prevederile legale vor suferi modificări cu impact asupra unor dispoziţii contractuale, atunci se vor aplica prevederile legale în vigoare la momentul respectiv. 2. Pentru orice posibile diferențe de opinii care ar putea apărea între părți cu privire la încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea relațiilor contractuale se va încerca soluționarea în prealabil pe cale amiabilă, părțile urmând a se convoca în vederea concilierii diferendului într-un loc și la un termen precis determinate. În urma efectuării acestei proceduri, se va încheia un proces-verbal care va constata voința părților. Neajungerea la un acord sau neprezentarea nejustificată la conciliere permite sesizarea instanțelor judecătorești competente de la sediul Asigurătorului, în vederea soluționării litigiilor. 3. Asiguratul are dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 și a regulamentelor și procedurilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și, precum și cu privire la condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor, cu condiția să facă dovada că, în prealabil, a încercat să soluționeze litigiul direct. Soluționarea alternativă a litigiilor se efectuează de Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar nebancar, ce funcționează exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Pentru soluționarea alternativă a litigiilor Asiguratul trebuie să își exprime această opțiune în mod voluntar și să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare. 4. Contractantul/Asiguratul are dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le furnizează, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, aşa cum acestea sunt reglementate de dispoziţiile art. 13, art. 14, respectiv art.15 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Asiguratul persoană fizică îşi poate exercita drepturile prevăzute mai sus depunând la AEGON o cerere scrisă, datată şi semnată. 5. La calculul primelor de asigurare şi/sau indemnizațiilor de asigurare s-au utilizat tabele de mortalitate și morbiditate care pot fi obţinute la cerere de la Asigurător.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Campurile marcate cu * sunt obligatorii si se refera la persoana asigurata.

Produsul tau de asigurare se numeste:

Aegon Sport varianta

Esti asigurat pentru sporturile: .
Pentru detalii, vezi Termenii si conditiile de asigurare.

Esti asigurat timp de o luna incepand de la data: .

Riscurile sunt acoperite atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acestuia.
Total de plata

Cumpara >> vei fi redirectionat catre payu.ro

Aceasta este o asigurare de accident. Daca totusi in perioada asigurarii intervine decesul din accident sau boala, e bine sa stii ca familia ta va beneficia de suma de .