Intră în cont

Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.AegonMarket.ro

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.AegonMarket.ro. Continuarea utilizării website-ului reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest website. Website-ul www.AegonMarket.ro este proprietatea Societății Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A..

 

Ne rezervăm dreptul să actualizăm sau să modificăm oricând acești Termeni și condiții, fără o notificare prealabilă și fără a face publice motivele. Orice revizuire trebuie respectată, de aceea această pagină trebuie vizitată periodic pentru a afla Termenii și Condițiile obligatorii la acel moment. Acești Termeni și condiții, denumiți în cuprinsul prezentului document „Regulament”, stabilesc regulile de furnizare a serviciilor de asigurare pe cale electronică de către societatea Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., precum și regulile privind încheierea contractelor de asigurare prin intermediul paginii de internet www.AegonMarket.ro.

Folosirea serviciilor prezentate în Regulament este echivalentă cu acceptarea condițiilor prezentului Regulament, care alături de Condițiile de asigurare prevăzute la pct. 3.1., reprezintă parte integrantă a contractului de asigurare încheiat.

 

Regulamentul are următorul cuprins:

1. Subiectul care prestează serviciile prin Internet

2. Definiții

3. Reguli de prestare a serviciilor pe cale electronică

3.1 Tipurile de servicii prestate

3.2 Folosirea paginii și protejarea informațiilor transmise

3.3 Calculația

4. Reguli privind încheierea contractelor de asigurare

4.1 Activități legate de încheierea contractului

4.2 Drepturi și Obligații/ Limitarea Răspunderii

4.3 Costuri legate de încheierea contractului

4.4 Modalitatea de plată

4.5 Confirmarea privind încheierea contractului

5. Renunțarea utilizatorului la contractul de asigurare

6. Suport din partea Aegon pe parcursul derulării procesului

7. Protejarea datelor personale

8. Reclamații

9. Limba

10. Dreptul de autor și materiale incluse pe pagini

11. Modificări ale Regulamentului

 

1. Subiectul care prestează serviciile prin Internet

1.1 Serviciile sunt prestate de societatea Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul în str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912, reprezentat pe teritoriul României de Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Florești, denumită în continuare Aegon sau “Prestatorul de servicii” fiind o societate de asigurare, autorizată să desfășoare activitatea de asigurare în Romania.

1.2 Datele de identificare ale Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varșovia - Sucursala Florești sunt: sediul social: str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Florești, Cluj, România; Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, Operator de date cu caracter personal: 22362/2012.

1.3 Activitatea de asigurare este reglementată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritate administrativă autonomă de specialitate cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, cu sediul în București, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, București, TELVERDE Sector Asigurări și Reasigurari: 0800 825 627, Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36; e-mail: petitie-asigurari@asfromania.ro ; Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorității de Supraveghere Financiară este 31588130.

 

2. Definiții

În înțelesul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- parolă - un șir de caractere pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe pagină;

- înregistrarea – acțiunea realizată de utilizator, dacă utilizatorul a optat astfel, în cadrul căreia, pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, email, telefon, adresa), i se va crea un cont pe www.Aegonmarket.ro, ceea ce îi va permite achiziția de asigurări online de la Aegon, precum și un cont pe www.24Aegon.ro, prin care va avea acces la informații privind ofertele și polițele încheiate la Aegon;

- calcul/calculație - calcularea prețului asigurării pe baza datelor oferite de Utilizator, fără a fi necesară autentificarea acestuia. Calculul/calculația nu are valoare de ofertă;

- website-ul (pagina de internet) - sistemul paginilor web accesibile pe pagina de internet la adresa www.AegonMarket.ro reprezentând un ansamblu de documente statice și/sau dinamice, conținând folderele(dosare / fisiere) grafice, conținutul scriptic și alte elemente unite prin relații reciproce, destinată încheierii contractelor de asigurare și furnizării de informații despre Aegon;

- prestarea serviciilor pe cale electronică - efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a Utilizatorului, fără prezența în același timp a părților;

- utilizatorul - persoană fizică, care deține capacitatea deplină pentru efectuarea activităților juridice sau profesionistul care folosește pagina de internet;

- contractantul - persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare;

- asiguratul - persoană a cărei viață, sănătate sau bunuri sunt protejate în baza contractului de asigurare;

- asigurătorul – Aegon;

- contractul de asigurare – contractul încheiat între Aegon și Utilizator (care va avea, după caz, calitatea de asigurat sau de contractant) prin care Utilizatorul (în calitatea sa de contractant al asigurării sau de asigurat) se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizație, după caz, asiguratului, beneficiarului sau terțului păgubit;

- condițiile de asigurare - parte integrantă a contractului de asigurare care reglementează drepturile și obligațiile fiecărei părți în contractul de asigurare, precum și modalitatea, termenul și termenii de îndeplinire a acestora;

- cookies - fișierele text păstrate de browserul utilizatorului în memoria calculatorului acestuia, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet a Asigurătorului pentru recunoașterea utilizatorilor și pentru a adapta la aceștia conținutul afișat;

- link, linkuri - adresa prin care se conectează fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei rețele de calcul;

- sistemul teleinformatic - dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea, precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de telecomunicații, cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al rețelei dispozitivului final.

 

3. Regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică

3.1 Tipurile de servicii prestate și descrierea lor

Aegon furnizează servicii de asigurare prin intermediul website-ului (paginii de internet). Descrierea detaliată a obiectului asigurării, precum și drepturile și obligațiile părților contractului de asigurare se regăsesc în condițiile de asigurare, ce constituie parte integrantă a contractului de asigurare. Condițiile de asigurare aferente fiecărui tip de contract de asigurare ce se poate încheia prin sistemul teleinformatic se află pe pagina de internet www.AegonMarket.ro la secțiunea Condiții de asigurare.

3.2 Folosirea paginii și protejarea informațiilor transmise

3.2.1 Pagina de internet: www.AegonMarket.ro poate fi folosită doar de persoanele majore și care au capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, săvârșind personal acte juridice.

3.2.2 În vederea utilizării paginii www.AegonMarket.ro achiziția echipamentului hardware necesar (computer cu sistem de operare funcțional care să includă și browser-ul Internet Explorer), a licențelor ce se impun, precum și asigurarea conexiunii la internet, cad în sarcina Clientului. Aegon nu are nicio răspundere în ceea ce privește eventualele erori ce pot apărea în utilizarea paginii www.AegonMarket.ro, și care se datorează unor defecțiuni sau căderi ale sistemelor hardware și/sau software (inclusiv cele legate de conexiunea la internet) ale Clientului.

3.2.3 Website-ul (pagina de internet) este protejat cu ajutorul conectării cifrate folosind protocolul https. Aegon depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate denumit mai sus. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate prin mijloace teleinformatice nu poate fi garantată. De aceea, Aegon, deși a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora.

3.2.4 Utilizatorul are obligația de a păstra Parola într-un loc sigur, fără posibilitatea de a fi folosită de persoane neautorizate. Aegon nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei și a numelui de utilizator către terțe persoane. Utilizatorul este integral responsabil de informațiile transmise folosind userul sau și parola aferentă.

3.2.5 Utilizatorul are posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor furnizate de Aegon pe cale electronică.

3.2.6. Utilizatorul are posibilitatea să achiziționeze o asigurare de la Aegon prin intermediul portalului www.AegonMarket.ro, dacă alege să parcurgă fluxul de calcul și cumpărare a unui produs de asigurare disponibil pe www.AegonMarket.ro și dacă este autentificat printr-un cont. În cazul în care nu deține un cont acesta are posibilitatea de a solicita activarea unui cont.

3.2.7. La achiziționarea unui produs de asigurare, utilizatorul trebuie să specifice: prenumele, numele, CNP, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail. Utilizatorul nu va putea crea două conturi folosind aceeași adresă de e-mail sau același CNP.

3.2.8. Achiziția unui produs pe www.AegonMarket.ro determină crearea unui cont automat pe www.24Aegon.ro.

3.2.9. Utilizatorul are posibilitatea în orice moment de a detecta și corecta erorile sale apărute la introducerea datelor accesand opțiunea „PROFIL”. Utilizatorul va avea dreptul de a modifica datele de înregistrare pe portalul www.24Aegon.ro.

3.3 Calculația

Calculul prețului unui contract de asigurare poate fi efectuat de orice vizitator al site-ului, fără a fi nevoit să își creeze cont. Totuși, pentru a încheia contractul de asigurare, vizitatorul trebuie să opteze pentru activarea unui cont, situatie în care se aplică art. 3.2.8.

Aegon își rezervă dreptul de a practica tarife diferite pentru asigurările încheiate prin intermediul website-ului www.AegonMarket.ro față de tarifele standard practicate. De asemenea, condițiile de asigurare ale polițelor/contractelor de asigurare oferite prin intermediul sistemului teleinformatic pot fi diferite de cele ale contractelor de asigurare încheiate prin alte mijloace.

 

4. Reguli privind încheierea contractelor de asigurare

4.1 Activități legate de încheierea contractului

4.1.1 Contractul de asigurare se încheie în baza:

1) prezentului Regulament,

2) calculației Utilizatorului,

3) condițiilor de asigurare specifice fiecărui produs de asigurare menționate la art. 3.1 din Regulament.

4.1.2 Utilizatorul, după accesarea calculatorului de primă pentru produsul de asigurare dorit, după citirea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului www.AegonMarket.ro și acordul asupra prevederilor acestui material, își poate alege produsul dorit. Prin opțiunea “Selectează” utilizatorul va obține prețul pentru produsul ales. Ulterior acestui proces, utilizatorul are posibilitatea de a renunța la proces, sau de a continua cumpărarea produsului prin intermediul portalului www.AegonMarket.ro.

4.1.3. Dacă Utilizatorul este de acord cu prețul obținut, prin continuarea procesului, Utilizatorul va alege modalitatea de plată a primei, după care va completa informațiile necesare plății și, după caz, livrării (adresa de corespondență).

4.1.4. Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți. Cu toate acestea, Contractul de asigurare nu poate intra în vigoare înainte de data la care prima/prima rată de primă de asigurare este încasată de ASIGURATOR, ori de momentul confirmării plății de către organismul bancar (pentru plata online).

4.2. Drepturi și Obligații

4.2.1. Asigurătorul:

a) Asigurătorul, în mod unilateral, poate aduce modificări acestor TCG de furnizare a serviciului electronic și/sau caracteristicile serviciului oferit.

b) Asigurătorul informează Clientul cu privire la specificațiile privind componentele hardware și software necesare utilizării www.AegonMarket.ro.

e) Asigurătorul asigură executarea instrucțiunilor transmise electronic de către Client, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu procedurile interne.

4.2.2. Clientul:

a) asigură componentele hardware și software necesare utilizării serviciului www.AegonMarket.ro conform specificațiilor primite din partea Asigurătorului;

b) își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și caracterul complet al datelor introduce, precum și al tranzacțiilor ordonate electronic;

c) se obligă să informeze Asigurătorul de îndată, fără o întârziere nejustificată, că o persoană neautorizată a luat cunoștință de elementele de securitate sau acestea au fost pierdute ori furate sau utilizate fără drept;

d) se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la elementele de securitate pe întreaga durată a raportului contractual cu Asigurătorul;

f) se obligă să comunice Asigurătorului, în modalitățile agreate, orice schimbare a datelor sale personale și/sau de contact. În caz contrar, Asigurătorul nu va fi răspunzător pentru orice eventual prejudiciu cauzat Clientului, iar comunicarea transmisă de Asigurător la datele de contact înregistrate în evidențele sale va fi considerată valabilă;

g) are obligația să furnizeze Asigurătorului autorizațiile/formularele prevăzute de lege și/sau documentele originale în baza cărora se efectuează tranzacția ordonată, în situația în care legislația în vigoare prevede această obligație sau în cazul în care Asigurătorul solicit acest lucru în mod expres, conform procedurilor sale interne. În aceste cazuri, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii ordinului dat de Client prin serviciul electronic, acesta are obligația să furnizeze Asigurătorului autorizațiile prevăzute de lege și/sau documentele originale în baza cărora s-a efectuat tranzacția. În cazul în care Clientul nu respectă această cerință, întreaga răspundere pentru executarea tranzacției și riscurile aferente vor reveni Clientului;

h) să utilizeze serviciul electronic cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament.

4.2.3. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Deși Aegon depune eforturi pentru a prezenta publicului prin intermediul acestui site informații exacte și actuale, uneori pot interveni erori sau omisiuni. În conformitate cu legislația aplicabilă în jurisdicția respectivă, Aegon nu oferă nicio garanție privind acuratețea conțiutului de pe acest site. Nu există nicio situație (neglijența este inclusă) în care Aegon sau vreo parte implicată în crearea, producerea sau punerea la dispoziție a website-ului să fie răspunzătoare pentru orice daune directe, majore, minore, indirecte sau penalizatoare care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza materialele de pe acest site, chiar dacă Aegon sau un reprezentant autorizat Aegon a fost informat de posibilitatea producerii acestor daune. Răspunderea asumată de Aegon față de daune, pierderi sau cauzele acțiunii, dacă va exista, nu va depăși în niciun caz suma plătită de utilizator pentru accesarea acestui site. În același timp, Aegon nu își asumă nicio responsabilitate și nici nu este considerată răspunzătoare pentru orice daune sau viruși care pot infecta calculatorul sau altă proprietate a utilizatorului în urma accesării sau utilizării site-ului sau a descărcării de pe site a oricărui tip de materiale, date, texte, imagini, reprezentări audio sau video.

4.3. Costuri legate de încheierea contractului

Utilizatorul va plăti prima de asigurare stabilită prin Contract.

Prima de asigurare se plătește în lei.

Prima de asigurare nu este purtătoare de TVA.

Prima de asigurare reprezintă prețul final plătit de utilizator pentru a beneficia de protecția oferită prin contractul de asigurare.

Utilizatorul va suporta doar costurile aferente folosirii de către el a paginii de internet (plata furnizorului de internet, costurile cu energia electrică aferentă etc.). Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare.

Costurile legate de întreținerea website-ului (paginii de internet) www.AegonMarket.ro și de expediere a poliței/contractului de asigurare sunt în sarcina Aegon.

4.4. Modalitatea de plată a primei de asigurare

4.4.1. Orice Utilizator titular al unui card valabil Visa sau MasterCard, Diners Club, American Express și JCB în lei sau valută emis de către o bancă va putea efectua plata electronică a primelor de asigurare sau a altor debite datorate prin intermediul soluției de plată on-line oferită de PayU.

4.4.2. Informațiile privind datele cardului bancar (tipul cardului, data expirării, titularul și ultimele 4 cifre din numărul de card) sunt stocate pe serverele Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A și trimise către PayU utilizând token-ul aferent cardului salvat. Aceste date sunt criptate și stocate pe medii electronice securizate și vor fi utilizate exclusiv în scopul confirmării plății și pentru transmiterea oricărei informații ulterioare în legătură cu plata efectuată sau cu serviciul furnizat în vederea derulării în condiții optime a tranzacției și a serviciilor comandate.

4.4.3. În cazul în care cardul și banca emitentă sunt înrolate în sistemul 3D Secure, pentru a putea finaliza plata online, trebuie să introduci datele cardului și parola de 3D Secure. 3D-Secure este un sistem antifraudă dezvoltat de Visa și MasterCard. Folosirea acestui sistem permite creșterea securității tranzacțiilor on-line, prin solicitarea unei parole la fiecare plată on-line efectuată pe site-urile comercianților înrolați în acest sistem.

4.4.4. Plata on-line va putea fi efectuată de Utilizatori în condițiile și prin urmarea pașilor indicați în aplicația relevantă, dupa inserarea tuturor datelor solicitate în aplicație.

4.4.5. Utilizatorul are posibilitatea de a opta pentru setarea plății recurente a primelor de asigurare. Opțiunea de plată recurentă se găsește în secțiunea Cumpăr asigurarea. Utilizatorul poate renunța la această opțiune oricând, prin accesarea secțiunii Contul Meu.

4.4.6. În situația în care Utilizatorul a optat pentru setarea plății recurente a primelor de asigurare, conform punctului 4.4.5., acesta se obligă să asigure în contul curent, la data scadenței, fondurile necesare efectuării plății primei de asigurare. Utilizatorul este de acord ca Aegon să poată interoga cardul bancar cu o zi înainte de data scadenței, iar în cazul în care suma nu este disponibilă, Aegon va continua interogarea cardului bancar, timp de 30 de zile, o data la fiecare 5 zile lucrătoare. Termenul de 30 de zile reprezintă perioada de grație pentru plata primei de asigurare.

4.4.7. Utilizatorul are posibilitatea de a solicita ștergerea cardurilor salvate oricând, prin accesarea secțiunii Contul Meu.

4.4.8. Aegon își rezervă dreptul de a suspenda pentru perioade limitate serviciul de plăți on-line, dacă circumstanțe sau motive obiective impun acest lucru. Aegon va lua toate măsurile rezonabile în vederea asigurării continuității acestui serviciu și furnizarea lui în condiții optime și de maximă siguranță pentru Utilizatori.

4.5. Confirmarea privind încheierea contractului

4.5.1. Aegon confirma încheierea contractului de asigurarea prin informația corespunzătoare afișată pe pagina de internet după efectuarea plății, în conformitate cu pct. 4.5.2. Contractul de asigurare intră în vigoare la data stabilită prin contract, dar nu mai devreme de data achitării primei de asigurare și încasarea primei în contul Aegon.

4.5.3. După ce contractul de asigurare a fost valabil încheiat și a intrat în vigoare, Polițele de asigurare se vor regăsi și în contul de utilizator pe care utilizatorul îl deține pe www.24Aegon.ro, de unde utilizatorul le poate imprima pe suport de hârtie.

4.6 Livrarea contractelor de asigurare

4.6.1. Dupa încheierea contractului de asigurare, Asigurătorul va trimite prin e-mail contractul de asigurare împreună cu toate documentele aferente la adresa indicată de utilizator.

4.6.2. În cazul în care conținutul e-mailului nu corespunde cu comanda efectuată, utilizatorul este obligat să ne anunțe, în cel mai scurt timp, la 0264.224.224 Call Center Aegon, în intervalul orar 9.00 - 17:00, de luni până vineri, pentru a putea remedia de urgență situația. Utilizatorul poate oricând să trimită sesizarile de acest gen la adresa de email info@aegon.ro.

 

5. Renunțarea Utilizatorului la contractul de asigurare – Denunțarea unilaterală a contractului de asigurare

5.1 Conform prevederilor legale în vigoare, în legătură cu posibilitatea renuntării la contract, fără penalizări, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului/ primirea contractului și a condițiilor contractuale, aceasta se aplică doar contractelor care au o durată de peste 6 luni.

5.2  Încetarea contractului de către Utilizatorul paginii de internet care este și asigurat poate fi făcută, prin denunțare unilaterală, oricând pe parcursul contractului, printr-o notificare cu cel putin 20 de zile înainte de data încetării.

 

6. Suport din partea Aegon pe parcursul procesului

Pe toata durată accesării portalului de vânzare www.AegonMarket.ro, utilizatorul are acces la suport din partea Aegon, conform programului de lucru anunțat pe pagina de contact de pe www.aegon.ro, indiferent de problemă sau întrebări, prin mai multe forme:

- e-mail: info@aegon.ro

- formular de contact pe www.24Aegon.ro

- Telefon/call center (numar cu tarif normal, apelabil din orice rețea) 0264.224.224

 

7. Protejarea datelor personale

Aegon este operator de date cu caracter personal înscris sub nr. 22362 în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. Aegon prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. conform prevederilor legale în vigoare. Pentru mai multe informații te rugăm să parcurgi Politica noastră în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

8. Reclamații

8.1 Reclamațiile referitoare la funcționarea paginii de internet www.AegonMarket.ro pot fi depuse telefonic, sunând la 0264.224.224 (tarif normal) sau folosind formularul aflat pe pagina de internet www.24Aegon.ro.

8.2 Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind identificarea Utilizatorului: prenumele și numele acestuia, adresa de e-mail, adresa de corespondență, precum și descrierea problemei la care se referă reclamația.

8.3 Privind rezultatul analizei reclamației, Aegon înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail oferită de Utilizator. Reclamațiile vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestora de către Aegon.

8.4 Orice reclamații legate de contractul de asigurare pot fi adresate Asigurătorului în modul specificat în contractul de asigurare.

 

9. Limba

Toate informațiile furnizate în baza prezentului Regulament, comunicările și corespondența între Utilizator și Aegon, precum și contractele/polițele încheiate și condițiile de asigurare sunt în limba română.

 

10. Dreptul de autor și materiale incluse pe pagini

10.1 Dreptul de autor pentru pagina de internet, informațiile și materialele incluse în aceasta, precum și sistemele acesteia sunt proprietatea Aegon. Folosirea paginii www.aegonmarket.ro, a informațiilor și/sau o parte a acestora de către terțe persoane necesită acordul în prealabil al Aegon.

10.2 Informațiile și părți ale informațiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificărilor. Aegon își rezervă dreptul de a edita informații sau părți ale informațiilor incluse pe aceste pagini fără înștiințarea în prealabil a utilizatorului.

 

11. Modificări ale Regulamentului

11.1 Regulamentul, cât și modificările acestuia sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea paginii www.AegonMarket.ro, Secțiunea Termeni și condiții. Aegon are dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor Regulamentului. Modificările intră în vigoare din momentul punerii la dispoziție a textului Regulamentului pe pagina de internet. Folosirea de către Utilizatori a paginii de internet după introducerea acestor schimbări este echivalentă cu luarea la cunoștință de către utilizator și înțelegerea acestora, precum și exprimarea acceptului cu privire la respectivele modificări.

11.2. În cazul discrepanțelor dintre Regulament și condițiile generale de asigurare, prioritate au condițiile generale de asigurare, cu respectarea prevederilor legale incidente încheierii și executării contractelor la distanță folosind mijloacele electronice.

11.3. Condiția utilizării serviciilor oferite prin folosirea website-ului www.AegonMarket.ro este acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

11.4. Toate drepturile de autor asupra conținutului website-ului www.AegonMarket.ro sunt proprietatea exclusivă a Aegon. Este interzisă terților folosirea și/sau reproducerea, chiar și parțială, a conținutului acestuia fără acordul expres al Aegon.