0264-224.224|24AEGON.RO
Intră în cont Nu ai cont?
Înregistrează-te acum.
PENTRU SĂNĂTATE Optimist - diagnostic oncologic Aegon Diagnose.me - a doua opinie medicală Aegon Diagnose.me Junior - a doua opinie medicală
ASIGURĂRI DE ACCIDENTE Aegon Smart – asigurare în caz de accident
De ce o asigurare online? FAQ Despre Aegon Contact

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floreşti, denumită în continuare Aegon, este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul 22362/2012 și prelucrează datele personale ale clienților (contractanți, asigurați, beneficiari) sau ale potențialilor clienți ai contractelor de asigurare, în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Te invităm să citești informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul în care prelucrăm datele pe care ni le oferi.

Prelucrarea datelor personale în scop contractual și legal

Aegon prelucrează datele cu caracter personal în scopul:

 • realizării obiectului contractului de asigurare, inclusiv pentru crearea de profiluri în vederea evaluării riscului asigurabil;
 • îndeplinirii obligațiilor legale, în condițiile reglementate de legislația specifică în domeniul asigurărilor, precum și de legislația cu aplicabilitate generală;
 • evaluării și îmbunătățirii serviciilor și produselor Aegon;
 • de marketing direct și publicitate, după ce persoana vizată își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor în scopurile menționate mai sus poate fi:

 • desfășurarea contractului de asigurare;
 • prevederile legale aplicabile domeniului asigurărilor din România;
 • prevederile legale cu aplicabilitate generală;
 • în interesul legitim al Aegon, fără să încălcăm drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Prelucrarea datelor personale cu caracter special

Aegon poate prelucra date medicale ale persoanei vizate pentru:

 • evaluarea riscului asigurabil, în momentul încheierii sau pe parcursul desfășurării contractului de asigurare;
 • evaluarea producerii evenimentului asigurat, în vederea plății beneficiului.

Colectarea datelor

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, Aegon colectează datele furnizate de persoana vizată în mod direct, la momentul încheierii sau pe parcursul desfășurării contractului de asigurare.

Aegon colectează date personale direct sau prin intermediari în asigurări ca persoane împuternicite, în condițiile reglementate de legislația specifică în domeniul asigurărilor și de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Aegon poate colecta date personale ale beneficiarilor contractelor de asigurare de la contractantul sau asiguratul contractului, în vederea plății beneficiului, în cazul producerii evenimentului asigurat.

Categorii de destinatari către care se pot transmite datele personale

În vederea realizării obiectului contractului de asigurare sau pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, Aegon poate comunica aceste date personale către:

 • autorităţile publice (precum Autoritatea de Supraveghere Financiară sau Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, dar nu numai), fie la termenele legale stabilite în legislaţie, fie la cererea acestora;
 • intermediarii în asigurări care au colectat datele personale, în scopul încheierii și desfășurării contractului de asigurare;
 • prestatorii de servicii cu care societatea a încheiat contracte de colaborare, partenerii contractuali ai societății, precum și alte persoane fizice și/sau juridice care prelucrează date cu caracter personal, în scopul realizării obiectului contractului de asigurare (ex: reasigurători, furnizori de servicii medicale, furnizori de printare, împlicuire sau expediere scrisori).

Orice transmitere de date are la bază fie o reglementare legală, fie una contractuală, limitativă la obiectivul prelucrării şi respectarea cerinţelor Regulamentului General de Prelucrare a Datelor.

Transferul datelor în Uniunea Europeană

Datele personale pot fi transferate în Polonia, către Aegon Polonia, în vederea administrării contractului de asigurare în sistemul informatic. Menționăm că Aegon este sucursală a Aegon Polonia, Polonia fiind țara în care sunt găzduite serverele care păstrează o parte din datele clienților.

Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, în condițiile reglementate de legislația în vigoare.

Drepturile persoanei vizate

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în legea 677/2001 și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, poți exercita oricare dintre următoarele drepturi: dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la acces: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Aegon o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc, din motive legate de situaţia particulară în care se află. Aegon nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care Aegon demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, acest drept dă posibilitatea persoanei vizate de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul persoanei vizate de a se adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți o cerere scrisă adresată Aegon, prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispoziție (depunere la sediu, servicii poștale, email, fax).

Contact

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail, la adresa: info@aegon.ro sau, începând cu 25 mai 2018, la adresa dataprivacy@aegon.ro;
 • printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280, Floreşti, jud. Cluj;
 • telefonic, la numărul: 0264-224.224.

Eventuale actualizări ale acestei notificări privind protecția datelor tale vor fi disponibile pe această pagină.

Dacă nu ești de acord cu prelucrarea datelor conform celor menționate anterior, vom fi în imposibilitatea de a-ți oferi serviciile noastre.

Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct

Derulăm periodic campanii promoționale pentru clienții noștri și ne dorim să fii informat legat de acestea.

Dacă ți-ai oferit acordul, Aegon poate prelucra datele cu caracter personal în scop de marketing direct, adică pentru a te ține la curent cu produsele sau serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inclusiv prin mijloace automate, prin creare de profiluri sau prin comunicarea datelor către prestatorii de servicii cu care am încheiat contracte de colaborare.

În scop de marketing direct, Aegon poate prelucra următoarele tipuri de date personale, însă fără să utilizeze concomitent întregul set de date: nume și prenume, adresă de domiciliu și corespondență, adrese de e-mail, numere de telefon, detalii referitoare la contractul de asigurare (ex. tip produs, durată contract, modalitate de plată) sau alte detalii personale precum ocupație, status marital sau detalii despre familie.

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea Aegon în sens contrar din partea ta.

Utilizatorul confirmă faptul că are cunoștință de drepturile acordate de Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție și faptul că poate să le exercite printr-o notificare, transmisă la sediul Aegon.